Wojciech Gerson

Ceramika. Wyroby z gliny palonej i zastosowanie ich w budownictwie (fragment dotyczący kościoła św. Jakuba)

w: Tygodnik Illustrowany 1871, nr 167, s. 112-113.

(...) W Sandomierzu jest kościół dominikanów św. Jakuba, fundowany przez Leszka Białego w r. 1208, cały z cegły, nietynkowany, do dziś w dobrym stanie utrzymujący się, którego drzwi boczne, tu w rysunku podane, są arcydziełem wyrobu z gliny palonej, w części polewanej. Staranność wykonania wszystkich szczegółów i ozdób tego portalu jest zadziwiająca, głowy, liście wypukłe, a nawet ozdoby ryte, skutkiem dobranego materyału i należytego wypalenia, przez sześćset kilkadziesiąt lat zachowały się w pierwotnej swej czystości, pomimo iż ta ściana kościoła jest ku północy odwrócona. Co do części polewą szklistą pokrytych, jak n. p. małe rozetki na pasach potrójno-łukowych nade drzwiami, o tych wieczności i zupełnej nieczułości na szkodliwe wpływy klimatu wątpić niepodobna. Oprócz tych drzwi i ozdoby podokapowej, która się przy nich zaczyna, łuki półkoliste nad oknami kościoła, ozdobione są polewanemi taflami, wyobrażającemi ptaki między drzewami. (...)





Dokument ten jest częścią serwisu internetowego dominikańskiego kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.