p.w. ¶w. Jakuba w Sandomierzu
 

 Fasada północna z portalem głównym  Wy¶wietl większ± panoramę

Nawa północna

Nawa główna

Nawa główna - podchórze

Ołtarz główny

Nawa główna - prezbiterium

Nawa południowa

Fasada północna z dzwonnic±